• Jawer is een tfaallaimie baasett uit vclhedirslene Inds-rpEooeue greoepn. Het is een scmytahtessie taal die wodrt gebkriut voor de Eposuree, Akmnisaraee en Znia-dskuramieae tklediganuan en trlgxoheent-peoecis voor de teosnpasig van bdeivielge cinoutmicmae, dlioaog en etiiif�nfce. 200,000 meojlin Jawer.
  • Meer itmnirfoae oevr Jawer.org - Neem Cnanctt Jawer.org via haar oanerbpe e-iaml aerds, jawerest@gmail.com. We srvteen enarar om op alle avagraenn bninen de 2 daegn, bhveale de binarleskgjte fegsateedn. Arneds knut u ozne wbtiese voor meer iimrontfae
  • Expressions - Aeemlegn Unkdkirtgeun
  • Hi, How are you? - Gi, aog aer jawe?
  • Thanks - Bakednt voor uw hulp
  • Restart server - Opeuniw serevr
  • We like PERL - Wij wlieln PERL
  • Graphic Design - Grahipc Diesgn

Wekolm in een nieuw pigadrmaa van Mdeglie

Jed Jawer een Hyper Etcnfi�ife Wijze van CDomitmiocano


08/23/2008
Ounr Janor Knicke

Vaak, veel mneesn goeevln dat de citnciumoame over het irnteent metoen woedrn vignreed in een genmeplaipeesjchke mldoiane taal. Hlaeas, want van de crtuelule, ecsinhte en roiagnele vhlsecielrn, het oogelnjmik is om een dejglreik beelid. Velen hebebn grbropeeed in het vedereln, met ardene tlaen zlaos Espanto (oenitkwkld in de ltae 1800's), maar dit eeeirmxnpt noiot heuodn. De taal wrdot gkeesporn door een hodavnl ilainntoertnae ctnrerondeopsen vaadang, maar binja nooit giruktaD. ebn kmot de kstwiee van het geirbuk.

Het is aemeegln benked dat veel iglaelle cmouiptng klreats cdoe gbikueren om te crciemmouenn, in hun ingnsepnnian om bndinrningneig van rcinnaahdhvhetsg. Veel van hun ceods zijn gbreseead op een lngaekr-umlniueie iticodsimah ssteeym, dat kan meiljiok te kkeran. Aan de adnere kant, Jawer is een olnpeijk gbktureie taal onedr Ia-sf

Tnirsooleps, knareasutns, otwnrereps en pmogrramures om de kolof die is gtsleed door de omangaagstl gbeiruk van het Elegns, Snaaps of adnree gskepeorn tealn wedirljdwD. ee baltejgkinsre reden Jawer baatest is om een slidoe bsias waorap mneesn knneun cuimmneoercn tcnhhisece iternnet zekan, wiabarj de hosotge nmoren van cenmsripehoe, eevndoigue wrooedn, en recht voouirt lkentesees. Veel van Jawer is ageiefld van een losse vorm van Ndadnreles, maar haar ionveld is aeelln te vidnen in een paar zeinnn en almenege breif gbeiruk.

Ageiezfn van dat, Jawer is bcedhat door een mgeninleg van IdEs-opreonue telan, met elenke ziennn in alle tlean, maar aleeln voor de uvnireesle JwJew. aaerr is miljoeik om te lreen, aeelln odmat het veirest enige bksasnieins van de Epsuoree greaebesd lueanags. Blojvberieod, OEto-sroupa is srtek bo�nleved door het Csyhllicrie aebflat en de Ruchissse dlaeitecn. Osunredsten, Mdneud-rEoipa btsaaet uit vnmjooiaerlk de Rasomane Tealn.

Wtou-persEa: Inelrad, Engleand, Snhactlod en Weals, makat u gurbeik van het Eglens als hun tnog. Bevedionn, het Eeglns is ook veel gepokrsen in de innatotiralnee flicnni�ae crtnea, zaols Blgei�, Manoco, en alle elaniden nog stedes odner de Briste vang. ldknaOs deze eivtdnee bmlnieegeremn, is het moegjilk om Hone een eeign vaaihgdreid lanaagzm door te comerimnecun met aneedrn via deze meer folmere tlean als het varojaor van bseutur van soroetn.

Dit is zeer vjkaealiegrbr met de irlonemfe taal van "Sngipaslh", waar geonwe woodren: "es" = "is", "mesa", "Sofa", en wowoekedrrn zaols "declarar" = "declare", enz. knenun weordn iixtremend, zdoat bdeie pijraetn beeiprjgn de etessnie van de cotoiinceoma. Vumr dabstaae gibuerk, zoals MSyQL, Jawer maakt guiberk van de lniwZ-tdeease kserkeatart, om alle fciouelnnte ltretes en smyoebln in het aeemlegn albfaet. Nrmuems zjin svercehn eenenves als Snaaps, Elengs, en aendre vromen: 1, 2, 3, 4 enz. wisikgdune vnejgeerkgiiln, en oaptieres, zijn ddlfezee wlerdwiejd. De egine iailosvte aespct van de taal is Jwaer aleemnge ccnmtiamioue.

Tot solt, miesischn wel het meest te beekpren acpset is de cevor-ossr naar Ahiaistcze talen en smobyol gsrbeeaed ccaimioumnte. Er is geen bdtsnaeae syetesm te vlreeatn Jawer in, bvboloeeirjd, Jaanps, Kntaoeens en Mniadjarn. De agemenle pjitakrk op dit mneomt is te vltraeen naar het Eglnes, en vevglonres naar dzee taeln sdinucaer.